Κατάργηση κωδικού

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο κωδικός 7565-10, έχει καταργηθεί από την κατασκευάστρια εταιρία και πλέον θα εισάγουμε το νέο ανάλογο διαθέσιμο σχέδιο, προς αντικατάστασή του 7565-10 με νέο κωδικό: 7565-11

Read more