Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για πληροφορίες, παραγγελίες κλπ.

Διεύθυνση: Ελιά Πεδιάδος

Τ.Κ. 70008

Ηράκλειο Κρήτης


Γραμματεία e-mail: sales@cretablind.gr

Τηλέφωνο: +30 2810 330003